Descobreix
Guardiola

Habitants 17
Municipi Vilanova de l'Aguda
Codi Postal 25748
Comarca La Noguera